Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Καθηγητές Σχολείων

Το πρόγραμμα «Sport Values in every classroom», δημιουργήθηκε από κοινού από την UNESCO, τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και άλλους συνεργαζόμενους φορείς. Βασίζεται, στην εκπαίδευση με βάση της αξίες και έχει να κάνει με την εκπαίδευση μαθητών 8 έως 12 ετών.

Το πρόγραμμα «Αθλητισμός με αξίες, χωρίς ουσίες», δημιουργήθηκε από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Βασίζεται, στην εκπαίδευση με βάση της αξίες και έχει να κάνει με την εκπαίδευση μαθητών των ηλικιών 12 ετών έως 15.Βρείτε υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος του προγράμματος που υλοποιείται σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γενικές οδηγίες

Παραδείγματα Παραβάσεων Αντι ντόπινγκ

Διαδικασίες Anti-Doping

Η λίστα απαγορευμένων ουσιών,τα TUE και οι κίνδυνοι από τα συμπληρώματα διατροφής

Αθλητικές Αξίες και Κοινωνικές Συνέπειες του Ντόπινγκ

Ήθος και αξίες του Αθλητισμού

Ο ΕΟΚΑΝ και ο WADA

Παραβάσεις του Κώδικα

Καθαρός Αθλητισμός

Η λίστα απαγορευμένων ουσιών

Ηθική ντόπινγκ και οι κοινωνικές συνέπειες του

ΑΘλητικές Αξίες και οι κοινωνικές συνέπειες του Ντόπινγκ

Ηθική θεώρηση των φαινομένων Ντόπινγκ

Οι δυσκολίες στη διερεύνηση των συνεπειών της χρήσης απαγορευμένων μεθόδων

Κίνδυνοι για την υγεία των αθλητών

Ντόπινγκ και οι συνέπειες του στην υγεία του ΑΘλητή

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι