Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η στρατηγική ελέγχου ντόπινγκ στην Ελλάδα στις 61 αθλητικές Ομοσπονδίες (Ολυμπιακές, μη Ολυμπιακές και Παραολυμπιακές) με βάση και την ανάλυση των πιθανοτήτων, καταρτίζεται αφού αποφασιστεί ο συνολικός αριθμός των αθλητών που θα ελεγχθεί.

Τα βήματα που ακολουθούνται, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο WADA, είναι τα εξής:

Έλεγχος πιθανοτήτων. Οι πιθανότητες και οι λόγοι που οδηγούν σε συγκεκριμένους ελέγχους ποικίλουν και φυσικά είναι διαφορετικοί για κάθε άθλημα και κάθε αθλητή. Λαμβάνονται υπ’ όψιν το πώς είναι αυτό το άθλημα στην Ελλάδα, αλλά και αν σε διεθνές επίπεδο, έχει κρούσματα ντόπινγκ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των Ομοσπονδιών είναι τα εξής:

  • Το πόσο διαδεδομένο είναι ένα άθλημα στη χώρα μας.
  • Το πόσο ανταγωνιστικό είναι σε διεθνές επίπεδο.
  • Το ιστορικό ντόπινγκ στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο άθλημα.
  • Το ιστορικό ντόπινγκ διεθνώς.

Πάρα πολλά αθλήματα έχουν διαφορετικά αγωνίσματα και φυσικά δεν συγκεντρώνουν όλα τις ίδιες πιθανότητες να είναι κάποιος αθλητής θετικός. Για παράδειγμα ένα αγώνισμα απαιτεί δύναμη, άλλο αντοχή, άλλο κάποια ειδική δεξιότητα, όλα όμως υπάγονται στην ίδια ομοσπονδία.

Εκτός από τα κριτήρια των αθλημάτων, υπάρχει και η ιδιαιτερότητα κάθε αθλητή: τα ατομικά του χαρακτηριστικά, το επίπεδο απόδοσής του. Επίσης λαμβάνονται υπ’ όψιν η σημασία των επερχόμενων αθλητικών γεγονότων στα οποία θα συμμετάσχει, το ιστορικό του αθλητή στο ντόπινγκ, αλλά και το ιστορικό του υποστηρικτικού του προσωπικού (προπονητής, γιατρός, γυμναστής, φυσιοθεραπευτής κλπ).

Επιπλέον, λαμβάνεται υπ’ όψιν η συμπεριφορά του αθλητή: τον τρόπο που με τον οποίο δηλώνει τα whereabouts, το αν επιλέγει απομακρυσμένα μέρη για να προπονηθεί, η ξαφνική βελτίωση της απόδοσής του, αναφορές από δειγματολήπτες και υπευθύνους, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασυνήθιστες επιστροφές από τραυματισμούς, αλλά και αναφορές στο γραφείο Ερευνών και συλλογής πληροφοριών, αξιολογούνται ανάλογα με την ένταση και τη συχνότητα εμφάνισής τους.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι