Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Τι είναι το TUE

Κάποιοι αθλητές ή αθλήτριες, μπορεί να έχουν ασθένειες ή παθήσεις, οι οποίες απαιτούν τη λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων ή τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες ιατρικές διαδικασίες.

Αν αυτό το φάρμακο το οποίο χρειάζεται ο αθλητής ή η αθλήτρια είναι στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών του WADA, η Εξαίρεση Θεραπευτικής Χρήσης (TUE), του δίνει τη δυνατότητα να έχει εξουσιοδότηση κατοχής και χρήσης της συγκεκριμένης ουσίας κατ’ εξαίρεση και μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ αγωνίζεται, χωρίς να προκληθεί παράβαση κανονισμού αντι-ντόπινγκ.

Οι αιτήσεις εξετάζονται από την επιτροπή TUE, την οποία αποτελεί ειδική ομάδα γιατρών και επιστημόνων. Οι άδειες που παρέχονται είναι έγκυρες μόνο για αγώνες που γίνονται σε εθνικό επίπεδο ή για έλεγχο εκτός αγώνα.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι