Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ TUE- ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

TI EINAI H ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ; (Therapeutic Use Exemption ‘TUE’)


Οι αθλητές/τριες, μπορεί να έχουν ασθένειες ή παθήσεις που απαιτούν από αυτούς/ές να λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα ή να υποβάλλονται σε ιατρικές διαδικασίες

Εάν το φάρμακο ή η μέθοδος που ένας/μια αθλητής/τρια υποχρεούται να λάβει για να θεραπεύσει μια ασθένεια ή πάθηση, περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών (Prohibited List) του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (World Anti-Doping Agency, WADA), η Εξαίρεση Θεραπευτικής Χρήσης (Therapeutic Use Exemption, TUE) μπορεί να παρέχει στον/ην αθλητή/τρια την εξουσιοδότηση να λάβει την εν λόγω ουσία ή να χρησιμοποιήσει την εν λόγω μέθοδο ενώ αγωνίζεται, χωρίς να προκληθεί παράβαση κανονισμού αντί-ντόπινγκ (anti-doping rule violation, ADRV) και να εφαρμοστεί η σχετική ποινή.

Οι αιτήσεις για TUE αξιολογούνται από μια ομάδα ιατρών, την Επιτροπή ΤUE (TUE Committee, TUEC).

Οι άδειες για Εξαίρεση Θεραπευτικής Χρήσης (TUE) που παρέχει ένας Εθνικός Οργανισμός Αντί-ντόπινγκ, είναι έγκυρες μόνο για αγώνες που γίνονται σε εθνικό επίπεδο.


ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (TUE);


Πρέπει να πληρούνται και τα τέσσερα ακόλουθα κριτήρια:

 • Ο/Η αθλητής/τρια να έχει σαφώς διαγνωσμένη ιατρική πάθηση, που απαιτεί θεραπεία με τη χρήση μιας απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου.
 • Η θεραπευτική χρήση της ουσίας δεν θα προκαλέσει, βάσει στάθμισης πιθανοτήτων, σημαντική αύξηση της απόδοσης του/της αθλητή/τριας πέραν αυτής της φυσιολογικής κατάστασης της υγείας του/της.
 • Η απαγορευμένη ουσία ή μέθοδος αποτελεί ενδεδειγμένη θεραπεία για τη συγκεκριμένη πάθηση και δεν υπάρχει κάποια επιτρεπόμενη εύλογη, θεραπευτική εναλλακτική.
 • Η αναγκαιότητα χρήσης αυτής της ουσίας ή μεθόδου δεν είναι συνέπεια προηγούμενης χρήσης (χωρίς TUE), ουσίας ή μεθόδου που ήταν απαγορευμένη κατά τη στιγμή της χρήσης.

ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ TUE; ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΠΩΣ;


Αθλητές/τριες που υπόκεινται σε κανόνες αντιντόπινγκ χρειάζονται TUE προκειμένου να κάνουν χρήση απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου. Ελέγξτε με την βοήθεια του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. σε ποιόν φορέα πρέπει να υποβάλετε την αίτηση και εάν μπορείτε να αιτηθείτε αναδρομικά.

Πρώτον, ελέγξτε αν το απαιτούμενο φάρμακο που πρέπει να λάβετε ή να κάνετε χρήση είναι απαγορευμένο βάσει του Καταλόγου Απαγορευμένων του WADA:

Μπορείτε να ελέγξετε το καθεστώς του εν λόγω φαρμάκου, μέσω της ιστοσελίδας www.globaldro.com ενώ μπορείτε να δείτε τη συσχέτιση εμπορικής ονομασίας σκευάσματος και δραστικής/ών ουσίας/ών στην ιστοσελίδα www.galinos.gr για σκευάσματα εμπορικώς διαθέσιμα στην Ελλάδα.

Έχετε την ευθύνη να ενημερώσετε τον/τους γιατρό/ούς σας ότι είστε αθλητής/τρια που υπόκειται σε κανόνες αντι-ντόπινγκ. Μαζί με τον/τους γιατρό/ούς σας θα πρέπει να ελέγξετε τoν Κατάλογο Απαγορευμένων κάθε φορά που σας συνταγογραφούν μία ουσία/μέθοδο. Εάν η ουσία/μέθοδος είναι απαγορευμένη, εξετάστε την ύπαρξη μη απαγορευμένων εναλλακτικών. Εάν όχι, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για TUE. Θυμηθείτε ότι οι αθλητές/τριες φέρουν την τελική ευθύνη. Επικοινωνήστε με τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες.

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον Ε.Ο.Κ.Α.Ν. ώστε να καθορίσετε το αγωνιστικό σας επίπεδο και τις απαιτήσεις της αίτησης σας για TUE.

Εάν καθοριστεί ότι είστε Αθλητής/τρια Εθνικού Επιπέδου, δηλαδή:

α) Περιλαμβάνεστε στους Καταλόγους Ελεγχόμενων Αθλητών του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. (Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών, Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών επιπέδου II, Κατάλογος Ελεγχόμενων Ομάδων).
β) Είστε αθλητής/τρια ατομικού αθλήματος ο/η οποίος/α συμμετέχει στα εθνικά πρωταθλήματα στην ανώτατη ηλικιακή κατηγορία (ανδρών - γυναικών - ανοικτή) ή πληροίτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εν λόγω διοργανώσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια της οικείας εθνικής ομοσπονδίας.
γ) Είστε αθλητής/τρια ομαδικών αθλημάτων ο/η οποίος/α αγωνίζεται σε επαγγελματικό σύλλογο/ομάδα ή σε μη επαγγελματικό σύλλογο/ομάδα, που αγωνίζεται στην ανώτατη εθνική κατηγορία.
δ) Είστε αθλητής/τρια ο/η οποίος/α πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα κριτήρια της οικείας Διεθνούς Ομοσπονδίας για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις ή αγώνες ή συμμετέχουν σε αγώνες πρόκρισης για τέτοιες διοργανώσεις, αλλά δεν κατατάσσονται ως αθλητές Διεθνούς Επιπέδου από τη Διεθνή Ομοσπονδία σας.

Πρέπει να υποβάλλετε αίτηση TUE στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. εκ των προτέρων αμέσως μόλις προκύψει η ανάγκη εκτός αν συντρέχουν επείγουσες ή εξαιρετικές περιστάσεις.

Για ουσίες απαγορευμένες μόνον Εντός Αγώνα, θα πρέπει να αιτηθείτε TUE τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τον επόμενο αγώνα σας. (βλ. παράγραφο παρακάτω: Πώς να υποβάλλω αίτηση στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. για TUE;)

Εάν το επίπεδό σας είναι χαμηλότερο του «Εθνικού Επιπέδου», όπως αυτό καθορίζεται ανωτέρω, δικαιούστε να υποβάλλετε αναδρομικά την αίτηση TUE, μετά τον έλεγχο στον οποίο υποβληθήκατε από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ή άλλο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (Anti-Doping Organization, ADO), ή/και Διεθνή Ομοσπονδία

Σημαντική παρατήρηση:

Ένα TUE που έχει χορηγηθεί από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ισχύει μόνο σε εθνικό επίπεδο. Εάν είστε ή πρόκειται να γίνετε Αθλητής/τρια Διεθνούς Επιπέδου ή να αγωνιστείτε σε Μεγάλους Αγώνες, η TUE δεν θα είναι έγκυρη εκτός εάν αναγνωριστεί από την οικεία Διεθνή Ομοσπονδία (International Federation, IF) ή από τον Οργανισμό Μεγάλων Διοργανώσεων (Major Events Organization, MEO). Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε εάν το TUE που σας έχει χορηγηθεί από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. αναγνωρίζεται αυτομάτως από αυτήν την IF ή τον MEO.

Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. μπορεί να σας βοηθήσει στον προσδιορισμό του επιπέδου σας και στις απαιτήσεις της υποβολής αίτησης TUE και, σε περίπτωση ανάγκης, θα σας βοηθήσει στην προώθηση του TUE που σας έχει χορηγηθεί από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. σε μια ΙF ή έναν MEO προς αναγνώριση.

Επικοινωνήστε σχετικά με την κα Χριστοπούλου Σπυριδούλα, Τ: +302106832000-4, email: tue@eokan.gr


ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (TUE) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ;


Μπορείτε να υποβάλλετε αναδρομικά την αίτησή σας για TUE στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. μόνο εάν:

 • Χρειαστήκατε άμεση και επείγουσα θεραπεία για μια ιατρική πάθηση.
 • Δεν υπήρχε επαρκής χρόνος, δεν είχατε την ευκαιρία ή παρουσιάστηκαν άλλες έκτακτες περιστάσεις που σας εμπόδισαν να υποβάλετε την αίτησή σας ή να αξιολογηθεί εγκαίρως, πριν να υποβληθείτε σε έλεγχο.
 • Βάσει των κανόνων αντιντόπινγκ του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., δεν σας επιτρεπόταν ή δεν απαιτούνταν να αιτηθείτε εκ των προτέρων για TUE.
 • Είστε Aθλητής/τρια χαμηλότερου επιπέδου (από το «Εθνικό Επίπεδο»), ο/η οποίος/α δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία Διεθνούς Ομοσπονδίας ή Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και υποβληθήκατε σε έλεγχο.
 • Tο δείγμα σας βρέθηκε θετικό μετά από χρήση ουσίας Εκτός Αγώνα, η οποία είναι απαγορευμένη μόνο Εντός Αγώνα (για παράδειγμα γλυκοκορτικοειδή).

Σε σπάνιες και εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά παρέκκλιση άλλων διατάξεων του ISTUE, μπορείτε να αιτηθείτε και να λάβετε αναδρομική έγκριση για την θεραπευτική χρήση απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου, εάν λαμβάνοντας υπ’ όψιν το πνεύμα του Κώδικα, θα ήταν εμφανώς άδικο να μην χορηγηθεί αναδρομικά TUE.

Αυτή η μοναδική αναδρομική TUE, θα χορηγείται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του WADA (και είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του WADA να συμφωνήσει ή να απορρίψει την απόφαση του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.).

Σημαντική παρατήρηση:

Η χρήση απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου χωρίς TUE μπορεί να φέρει ως αποτέλεσμα μια Παράβαση Κανόνα Αντιντόπινγκ.

Σε περίπτωση που η αναδρομική αίτηση για TUE είναι αναγκαία κατόπιν δειγματοληψίας, σας συστήνουμε θερμά, να έχετε προετοιμάσει και να είστε έτοιμοι να υποβάλετε τον ιατρικό σας φάκελο για αξιολόγηση.


ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (TUE);


Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων TUE μέσω του συστήματος ADAMS από κοινού με την υποβολή του απαιτούμενου ιατρικού φακέλου.

Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό στο ADAMS, επικοινωνήστε με την κα Κώτσια Αντωνία, τηλ. 2106832000-1, email: dopingcontrol@eokan.gr, για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.

Διαφορετικά, κάνετε λήψη του εντύπου Αίτησης TUE του Ε.O.KA.N. και μόλις συμπληρωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, και υπογραφεί, στείλτε το με συνημμένο τον απαιτούμενο ιατρικό φάκελο στην παρακάτω ασφαλή ηλεκτρονική διεύθυνση:

e-mail: tue@eokan.gr

Η αίτηση TUE πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένη με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα ή πληκτρολόγηση.

Ο ιατρικός φάκελος πρέπει να περιέχει:

 • Ένα περιεκτικό ιατρικό ιστορικό, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εγγράφων ιατρό που έκανε την αρχική διάγνωση (όπου είναι αυτό εφικτό).
 • Τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων, εργαστηριακών αναλύσεων και απεικονιστικών εξετάσεων που σχετίζονται με την αίτηση.

(Σε περίπτωση που η Επιτροπή TUE κρίνει ότι επιπλέον διαγνωστικές ή απεικονιστικές εξετάσεις είναι απαραίτητες για τη λήψη απόφασης, το κόστος τους επιβαρύνει τον/την αθλητή/τρια που αιτήθηκε την TUE).

Οποιαδήποτε ελλιπής ή δυσανάγνωστη αίτηση TUE δεν θα αξιολογείται και θα επιστρέφεται για συμπλήρωση και επανάληψη υποβολής.

Προκειμένου να βοηθηθείτε εσείς και ο/οι γιατρός/οί σας στην υποβολή ορθής ιατρικής τεκμηρίωσης, προτείνουμε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για καθοδήγηση και υποστήριξη στη συμπλήρωση της αίτησης TUE:
Checklists for TUE applications
και στον ακόλουθο σύνδεσμο για καθοδήγηση επί συγκεκριμένων συνήθων ιατρικών παθήσεων, θεραπειών, ουσιών κλπ:
Medical Information to Support the Decisions of TUECs

Κρατήστε ένα πλήρες αντίγραφο της αίτησης TUE και όλων των ιατρικών πληροφοριών υποβάλατε υποστηρικτικά προς την αίτησή σας, καθώς και κάποιο αποδεικτικό αποστολής.


ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ;


Ένας Οργανισμός Μεγάλης Διοργάνωσης απαιτεί από τους/τις αθλητές/τριες να αιτηθούν για την αναγνώριση της TUE τους εάν επιθυμούν να λάβουν μια απαγορευμένη ουσία ή μέθοδο αναφορικά με τη Διοργάνωση.

Αν έχετε μία TUE η οποία έχει χορηγηθεί από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και πρόκειται να αγωνισθείτε σε Μεγάλη Διοργάνωση, π.χ. Ολυμπιακούς Αγώνες, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον ΜΕΟ για πληροφορίες περί της διαδικασίας αναγνώρισης.


ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΑΒΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ TUE [ή ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ];


Η Επιτροπή TUE του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. οφείλει να λάβει απόφαση το συντομότερο δυνατό και, συνήθως, εντός 21 ημερών από την ημερομηνία λήψης της πλήρους αίτησης TUE, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων ιατρικών πληροφοριών.


ΚΑΙ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΩ ΤΗΝ TUE ΜΟΥ;


Κάθε TUE έχει συγκεκριμένη διάρκεια, στο τέλος της οποίας λήγει αυτόματα. Αν χρειαστεί να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την απαγορευμένη ουσία ή μέθοδο, είναι δική σας ευθύνη να υποβάλλετε νέα αίτηση για TUE με επικαιροποιημένες ιατρικές πληροφορίες πριν την ημερομηνία λήξης, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προς έκδοση απόφασης πριν τη λήξη της ισχύουσας TUE.

Σημαντική Παρατήρηση:

Η παρουσία (μετά από δειγματοληψία), χρήση, κατοχή ή χορήγηση της απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της TUE σας. Συνεπώς, αν χρειαστείτε μια ουσιωδώς διαφορετική δοσολογία, συχνότητα, οδό ή διάρκεια χορήγησης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν., καθώς μπορεί να σας ζητηθεί να κάνετε εκ νέου αίτηση για TUE.

Κάποιες ουσίες και δοσολογίες, π.χ. ινσουλίνη, συχνά διαφοροποιούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας και αυτές οι πιθανές διακυμάνσεις θα πρέπει να αναφέρονται από τον θεράποντα ιατρό στην αίτηση TUE και συνήθως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή TUE του ADO.


ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΥ ΓΙΑ TUE ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.ΚΑ.Ν.;


Μια απορριπτική απόφαση σε αίτηση TUE συμπεριλαμβάνει μια γραπτή εξήγηση για τον/τους λόγους της απόρριψης. Αν αυτοί δεν είναι σαφείς σε εσάς θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. για να κατανοήσετε ακριβώς γιατί απορρίφθηκε η αίτησή σας για TUE. Μερικές φορές, μπορεί να λείπει μια κρίσιμη πληροφορία, μια διαγνωστική εξέταση ή εργαστηριακή ανάλυση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επαναλάβετε την αίτησή σας. Σε άλλη περίπτωση, μπορείτε να κάνετε έφεση στην απορριπτική απάντηση στο Α.Σ.Ε.Α.Δ.


ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ TUE ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΥ;


Εσείς ή ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. έχετε 21 ημέρες να παραπέμψετε το θέμα στον WADA για αναθεώρηση, μετά από τη γνωστοποίηση της μη αναγνώρισης. Θα πρέπει να στείλετε τις ίδιες πληροφορίες τις οποίες παρείχατε στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και βάσει των οποίων εκδόθηκε η απόφαση από την Επιτροπή TUE του, μέσω μιας ασφαλής διαδικτυακής μεθόδου ή μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:

WADA Medical Department
World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
P.O. Box 120
Montreal (Quebec) H4Z 1B7
Canada

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ερωτήματα ή/και για αποστολή αιτήματος αναθεώρησης είναι: medical@wada-ama.org

Αναμένοντας την απόφαση του WADA, η TUE που ενέκρινε ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. παραμένει έγκυρη μόνο για αγώνες εθνικού επιπέδου και ελέγχους εκτός αγώνα. Αν η υπόθεση δεν παραπεμφθεί στον WADA για αναθεώρηση, ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. πρέπει να αποφασίσει εάν το αρχικό TUE που εγκρίθηκε πρέπει να παραμείνει έγκυρο για αγώνες εθνικού επιπέδου και για Ελέγχους Εκτός Αγώνα.


ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ;


Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση TUE, συμπεριλαμβανομένων και των υποστηρικτικών ιατρικών πληροφοριών ή όποιας άλλης πληροφορία σχετιζόμενης με την αξιολόγηση της αίτησής σας, παραμένουν αυστηρώς εμπιστευτικά και διαχειρίζονται σε συμφωνία με τη Δήλωση Αθλητή/τριας που συμπεριλαμβάνεται στην διαδικασία TUE του ADAMS και στο Έντυπο Αίτησης TUE του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. Όλα τα μέλη της Επιτροπής TUE και οποιασδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος παραλήπτης της αίτησής σας και των σχετικών πληροφοριών (όπως περιγράφεται στη Δήλωση Αθλητή/τριας) υπόκεινται σε επαγγελματική ή συμβατική υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Παρακαλούμε, όπως εξετάσετε τους όρους της Δήλωσης Αθλητή/τριας προσεκτικά. Ιδιαιτέρως, σημειώστε ότι σε περίπτωση που θέλετε να ανακαλέσετε το δικαίωμα της Επιτροπής TUE του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. να αποκτήσει τις πληροφορίες που σχετίζονται με την αίτηση TUE σας σύμφωνα με τη Δήλωση Αθλητή/τριας, η αίτηση TUE σας θα θεωρηθεί αποσυρθείσα χωρίς τη χορήγηση έγκρισης.

Οι πληροφορίες σας που σχετίζονται με την αίτηση TUE σας θα διατηρηθούν από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και οποιονδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο παραλήπτη, όχι περισσότερο από τον απαιτούμενο χρόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στη Δήλωση Αθλητή/τριας σε συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Για οποιαδήποτε πληροφορία και ερωτήματα σε σχέση με τις πρακτικές του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. για τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
E.O.KA.N. – Τ: +30-210 6832000 e-mail: legal@eokan.gr

Αν έχετε κάποια αμφιβολία σε σχέση με το σε ποιόν Οργανισμό θα πρέπει να αιτηθείτε για TUE ή σε σχέση με τη διαδικασία αναγνώρισης ή για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σχετικά με τα TUE, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με:
E.O.KA.N. - Σπυριδούλα Χριστοπούλου – Τ: +30-210 6832000-4 e-mail: tue@eokan.gr


ΑΛΛΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:


WADA International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE)

WADA Checklists for TUE Applications

WADA Guidelines for the 2021 International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE)

WADA Anti-Doping Education and Learning (ADEL)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι