Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΗ (WHEREABOUTS)

Οι πληροφορίες εντοπισμού αθλητή, διευκολύνουν τον υπεύθυνο ελέγχου, ώστε να τον εντοπίσει σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, στον χώρο κατοικίας, εργασίας ή προπόνησής του και σύμφωνα με το προπονητικό και αγωνιστικό του πρόγραμμα.

Η παροχή πληροφοριών εντοπισμού αφορά στην προστασία του δικαιώματος όλων των αθλητών για καθαρό αθλητισμό. Δίνουν τη δυνατότητα για έλεγχο χωρίς προειδοποίηση, κάτι πολύ σημαντικό για τη διαφάνεια, το αδιάβλητο της διαδικασίας, αλλά και τη διασφάλιση αποτελεσματικών ελέγχων.

Οι πληροφορίες εντοπισμού που μπορεί να ζητηθούν, είναι διεύθυνση κατοικίας, πληροφορίες και τοποθεσία προπόνησης, τα αγωνιστικά προγράμματα και οι συνήθεις προσωπικές δραστηριότητες όπως εργασία ή σχολείο.

Για τους αθλητές που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα RTP, παρέχεται χρονική περίοδος 60 λεπτών την ημέρα, ώστε να είναι διαθέσιμοι προς έλεγχο.

Όλοι οι αθλητές μπορούν να ελεγχθούν οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Για τους αθλητές ΚΕΑ, ο έλεγχος μπορεί να καταλογιστεί ως άκαρπος αν δεν είναι διαθέσιμοι. Οι πληροφορίες εντοπισμού παρέχονται κάθε τρεις μήνες, ωστόσο οφείλουν να επικαιροποιούνται σε περίπτωση αλλαγής, ώστε να μην υπάρχουν συνέπειες.

Οι πληροφορίες, μπορεί να υποβάλλονται και από εκπροσώπους του αθλητή, ωστόσο ο ίδιος είναι υπεύθυνος για το ορθό των πληροφοριών και φέρουν την ευθύνη αν ο έλεγχος καταστεί άκαρπος.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι