Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ευρύτερα γνωστός ως WADA) το 1999 με έδρα το Μόντρεαλ του Καναδά από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), με τη στήριξη και τη συγχρηματοδότηση διακυβερνητικών οργανισμών , κυβερνήσεων, αρχών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, έκανε απαραίτητη τη σύσταση Εθνικών Επιτροπών ή Οργανισμών από τα μέλη του Ολυμπιακού Κινήματος, με στόχο την καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, στην Ελλάδα συστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99 (άρθρο 128 ΣΤ).

Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. αποτελούνταν από εννέα μέλη με τριετή θητεία: νομικοί με γνώσεις αθλητισμού ή ντόπινγκ, επιστήμονες από το σχετικό πεδίο και πρόσωπα κύρους από το χώρο των σπορ.

Με τον 4049/12 (άρθρο 11), ψηφίστηκε η σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), το οποίο θα αντικαθιστούσε το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Αυτό έγινε με το Προεδρικό Διάταγμα 87/2020. Διεθνώς, ο Οργανισμός αποδίδεται ως HADA (Hellenic Anti-doping Agency).

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι