Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Υποστηρικτικό προσωπικό

Υλικό που πρέπει να γνωρίζουν τα υποστηρικτικό μέλος του αθλητή (γυμναστής, φυσιοθεραπευτής κλπ), σε σχέση με το ντόπινγκ και τις διαδικασίες του αντί ντοπινγκ αλλά και τις συνέπειες που αντιμετωπίζει ο αθλητής, εξ αιτίας της μη τήρησης των κανόνων του WADA σε επίπεδο υγείας και κοινωνίας. Επίσης, εκπαιδευτικό υλικό για το «ευ αγωνίζεσθαι», το πνεύμα του αθλητισμού και την υγιή άμυλα αλλά και πώς κάποιος μπορεί να μιλήσει ανοιχτά για το ντόπινγκ..

Γενικές οδηγίες

Αποτροπή της χρήσης απαγορευμένων ουσιών

Συμβουλές Διατροφής

Διαδικασίες Anti-Doping

Πληροφορίες Εντοπισμού Αθλητή

Αίτηση Εξαίρεσης Θεραπευτικής Χρήσης

Διαδικασία Δειγματοληψίας

Η λίστα απαγορευμένων ουσιών,τα TUE και οι κίνδυνοι από τα συμπληρώματα διατροφής

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Αθλητών

Παραβάσεις Αντι Ντοπινγκ

Το σύστημα ADAMS

Οδηγίες Συμπλήρωσης TUE

Σύνοψη τροποποιήσεων Prohibited List 2022 έναντι 2021

Πρότυπα και κανόνες του WADA

Η λίστα απαγορευμένων ουσιών 2022

Διαδικασία TUE

Οδηγός Αντιμετώπισης Ντόπινγκ

Ηθική ντόπινγκ και οι κοινωνικές συνέπειες του

Ο ρόλος των Μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος στην Καταπολέμηση του Ντοπινγκ

ΑΘλητικές Αξίες και οι κοινωνικές συνέπειες του Ντόπινγκ

Ηθική θεώρηση των φαινομένων Ντόπινγκ

Οι δυσκολίες στη διερεύνηση των συνεπειών της χρήσης απαγορευμένων μεθόδων

Κίνδυνοι για την υγεία των αθλητών

Ντόπινγκ και οι συνέπειες του στην υγεία του ΑΘλητή

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι