Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Αθλητές

Υλικό για το τι πρέπει να γνωρίζει ένας αθλητής σε σχέση με το ντόπινγκ, τις διαδικασίες αντί-ντόπινγκ αλλά και τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει λόγο της μη τήρησης των κανόνων του WADA. συνέπειες. Επίσης, υλικό για το «ευ αγωνίζεσθαι», το πνεύμα του αθλητισμού, την υγιή άμιλλα αλλά και πώς κάποιος μπορεί να μιλήσει ανοιχτά για το ντόπινγκ.

Διαδικασίες Anti-Doping

Πληροφορίες Εντοπισμού Αθλητή

Διαδικασία Δειγματοληψίας

Η λίστα απαγορευμένων ουσιών,τα TUE και οι κίνδυνοι από τα συμπληρώματα διατροφής

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Αθλητών

Παραβάσεις Αντι Ντοπινγκ

Το σύστημα ADAMS

Οδηγίες Συμπλήρωσης TUE

Σύνοψη τροποποιήσεων Prohibited List 2022 έναντι 2021

Πρότυπα και κανόνες του WADA

Η λίστα απαγορευμένων ουσιών 2022

Διαδικασία TUE

Ηθική ντόπινγκ και οι κοινωνικές συνέπειες του

Ο ρόλος των Μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος στην Καταπολέμηση του Ντοπινγκ

ΑΘλητικές Αξίες και οι κοινωνικές συνέπειες του Ντόπινγκ

Ηθική θεώρηση των φαινομένων Ντόπινγκ

Οι δυσκολίες στη διερεύνηση των συνεπειών της χρήσης απαγορευμένων μεθόδων

Κίνδυνοι για την υγεία των αθλητών

Ντόπινγκ και οι συνέπειες του στην υγεία του ΑΘλητή

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι