Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Σημαντική αύξηση των ελέγχων από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. το πρώτο εξάμηνο του 2023

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ ανακοινώνει, ότι το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου του 2023, διενεργήθηκαν συνολικά 960 έλεγχοι.

Πιο συγκεκριμένα: 

960 δείγματα ούρων εκ των οποίων:

    • 539 συλλέχθηκαν εντός διοργάνωσης

    • 422 δείγματα εκτός διοργάνωσης 

    • 28 δείγματα αίματος εκτός διοργάνωσης

Στο πρώτο εξάμηνο του 2023 παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των δειγμάτων ούρων εκτός διοργάνωσης, 422 δειγμάτων ούρων κατά το τρέχον έτος, από 01.01.2023 έως 30.06.2023, έναντι 236 δειγμάτων ούρων το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση των στοχευμένων ελέγχων εκτός διοργάνωσης, που έχει διενεργήσει το Γραφείο Ελέγχου Ντόπινγκ οφείλεται στη συνεργασία με το Γραφείο Επιστημονικής Υποστήριξης και Ποιότητας όπως επίσης και στη συνεργασία με το Γραφείο Έρευνας και Συλλογής Πληροφοριών του Οργανισμού. Οι εκτός διοργάνωσης έλεγχοι είναι αυτοί στους οποίους στοχεύει σε παγκόσμιο επίπεδο ο WADA, ενώ η Ελλάδα εναρμονίζεται και πρακτικά πρώτη φορά με τα διεθνή πρότυπα. 

Τους αριθμούς των δειγμάτων, ούρων και αίματος, που έχουν συλλεχθεί το χρονικό διάστημα 01.01-30.06 κατά το έτος 2023 και 2022 μπορείτε να δείτε στους παρακάτω πίνακες:


01.01-30.06.2023
Τύπος δειγμάτων
Εντός διοργάνωσης
Εκτός διοργάνωσης
Συνολικός αριθμός δειγμάτων εντός και εκτός διοργάνωσης
Επιπλέον ειδικές αναλύσεις
ERAs
GHRF
ABP
GH
Δείγματα ούρων
539422960210156

Δείγματα αίματος

2828

1711

01.01-30.06.2022
Τύπος δειγμάτων
Εντός διοργάνωσης
Εκτός διοργάνωσης
Συνολικός αριθμός δειγμάτων εντός και εκτός διοργάνωσης
Επιπλέον ειδικές αναλύσεις
ERAs
GHRF
ABP
GH
Δείγματα ούρων
639236929168129

Δείγματα αίματος

66


6

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι