Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Σύμφωνο συνεργασίας ανάμεσα στον Ε.O.KA.N. και το Κέντρο Εκπαιδεύσεων και Αποκαταστάσεως Τυφλών

Σε υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, προχώρησαν το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.).