Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το διαγωνισμό δειγματοληπτών

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. για ενίσχυση του τμήματος δειγματοληπτών με 64 νέα στελέχη σε όλη την Ελλάδα, έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, αλλά και απορίες στους ενδιαφερόμενους που ζητούν περισσότερα στοιχεία. Ακολουθούν οι πλέον συχνές ερωτήσεις που δέχεται ο Οργανισμός και οι απαντήσεις τους.


-Τι προσόντα πρέπει να διαθέτω, ώστε να καταθέσω αίτηση για τη θέση του δειγματολήπτη;

Για θέση βοηθού δειγματολήπτη, αρκεί πτυχίο οποιασδήποτε Τριτοβάθμιας Σχολής. Για θέση υπεύθυνου δειγματολήπτη, πρέπει να είσαι απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ στις επιστήμες Υγείας, Χημείας, Βιοχημείας ή οτιδήποτε συναφές. Να οδηγείς αυτοκίνητο, να έχεις λευκό ποινικό μητρώο και τουλάχιστον καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας.

-Για ποιους λόγους αν και έχω τα προσόντα, δεν μπορώ να είμαι υποψήφιος;

Δεν μπορείς αν είσαι εν ενεργεία αθλητής ή ήσουν τα τελευταία 3 χρόνια, αν έχεις σχέση εργασίας σε άλλο πόστο στον αθλητισμό ή είχες τα τελευταία 3 χρόνια και φυσικά αν έχει συγγενική σχέση με αθλητή.

 -Μπορώ να εργαστώ ως δειγματολήπτης αν είμαι δημόσιος υπάλληλος;

Φυσικά, αρκεί μέχρι την υπογραφή της σύμβασής σου να έχεις προσκομίσει και τη σχετική άδεια.

-Τι δικαιολογητικά πρέπει να έχει ο φάκελός μου;

Πρώτα απ’ όλα την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία (θα τη βρεις στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχεις κανένα κώλυμα και φυσικά τα έγγραφα που πιστοποιούν τα προσόντα σου.

 -Τι διάρκεια θα έχει η σύμβαση και πώς θα αμείβομαι;

Η σύμβαση έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου και δύναται να ανανεωθεί. Η αμοιβή είναι ανά πράξη και υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής.

-Μέχρι πότε και που μπορώ να εκδηλώσω το ενδιαφέρον μου; Πρέπει να μένω στην Αθήνα ή σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας;

Στέλνεις τα δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικώς στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. (στην ιστοσελίδα www.eokan.gr θα βρεις τα στοιχεία) είτε με email στο eananiadou@eokan.gr έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022. Ο Οργανισμός ζητά δειγματολήπτες άνδρες και γυναίκες, σε όλη την Ελλάδα, όποτε μπορείς να βρεις τι ψάχνει στην περιοχή σου.

 Οι θέσεις δειγματοληπτών και βοηθών, είναι για άντρες και γυναίκες, σε όλη την Ελλάδα και αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

6

ΑΝΤΡΕΣ

2

4

9

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

7

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

13

ΑΝΤΡΕΣ

8

5

6

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

4

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

3

ΑΝΤΡΕΣ

3

 

2

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

1

ΑΝΤΡΕΣ

 

1

0

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

2

ΑΝΤΡΕΣ

1

1

2

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

1

ΑΝΤΡΕΣ

1

 

1

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

4

ΑΝΤΡΕΣ

2

2

2

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

2

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

3

ΑΝΤΡΕΣ

2

1

2

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

3

ΑΝΤΡΕΣ

1

2

2

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1

1

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

ΥΕΝ

ΒΕΝ

1

ΑΝΤΡΕΣ

1

 

1

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

1

 


-Τι ακολουθεί μετά την επιλογή μου;

Αφού αξιολογηθεί το βιογραφικό σου, ακολουθεί η εκπαίδευση και στη συνέχεια η εξέταση. Οι λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα.

-Αν παρ’ όλα αυτά, εξακολουθώ να έχω απορίες, που μπορώ να απευθυνθώ;

-Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να πάρεις στο τηλέφωνο 210 6834067 και ηλεκτρονικά στο eananiadou@eokan.gr

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι