Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ ανακοινώνει πως το μήνα Νοέμβριο (από την 1/11 ως και τις 30/11), διενεργήθηκαν 40 έλεγχοι σε 13 διαφορετικά αθλήματα.
Ελήφθησαν 128 δείγματα προς εξέταση.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι